Objednávanie / Otázky

Dôlžité: Na vyšetrenie prosíme priniesť kompletnú dokumentáciu od všetkých lekárov, u ktorých ste sledovaný.