Objednávanie / Otázky

Dôležité: Na vyšetrenie prosíme priniesť kompletnú dokumentáciu od všetkých lekárov, u ktorých ste sledovaný.