Objednávanie / Otázky

Dôležité: Na vyšetrenie, prosíme, priniesť kompletnú dokumentáciu od všetkých lekárov, u ktorých ste sledovaný/á.